Видео од изградбата на клучката на две нивоа, за поврзување на ТИРЗ „Прилеп“ со патната делница Прилеп-Битола: