Пренос на седница Совет на општина Прилеп

Пренос во живо од 34 седница на Советот на општина Прилеп